בדיקת ספירת דם

מיועדת להערכת מצבים של חסר דם (אנמיה) או עודף דם (פוליציטמיה). כאשר ישנו חשד לדלקת או זיהום נראה עלייה בכמות תאי הדם הלבנים, בנוסף, הבדיקה משמשת להערכת תפקוד מערכת הקרישה ולהערכת מצבים של חסר חיסוני.

לפרטים והרשמה
לכל הבדיקות