Hatha Yoga

האטה יוגה היא ענף בתורה של היוגה אשר משתמש בכלים של "האטה" להוביל את המתרגל לשחרור, להגשמה עצמית ולמימוש הזהות האמיתית שלו. אופי האימון הוא תובעני וחזק אבל אין הכוונה לכך שהאימון נעשה בצורה כוחנית, נהפוך הוא, האימון הוא שיוצר עוצמות, ומעצים אנרגטית, על מנת לשחרר את המתרגל בהדרגה מהמגבלות של הגוף הפיזי, ובהמשך ממגבלות ברמה המנטאלית. באמצעות התרגול העוצמתי הזה, המתרגל נעשה מודע לעצמו ובא במגע עם חלקים מעודנים יותר בקיומו. הוא נע מהגס אל המעודן יותר ויותר, נעשה קשוב לאיברים הפנימיים, לנשימה, לגוף האנרגטי, הרגשי והמנטלי. הוא לומד לעבוד עם האנרגיות הזורמות בגופו, בפרט ה"הא" וה"טא", המסמלות את השמש והירח בהתאמה, את הנקבי והזכרי, את השאיפה והנשיפה, את המיינד ואת הפראנה ועוד. היוגי מאזן אותן ומתוך כך מתעלה מעליהן.

מורה מתחלף


לפרטים והרשמה
לכל השיעורים